Voruphusets Venner

Venneforeningen "Voruphusets Venner" varetager udejningen af lokaler og faciliteter i og omkring Voruphuset, og varetager den daglige drift i samarbejde med Randers Kommune.

Randers Kommune ejer fortsat Voruphuset og har lavet en brugsretsaftale med Voruphusets Venner, som beskriver fordelingen af ansvar og pligter ved driften og udlejningen af Voruphuset.

Voruphusets Venner er en almennyttig forening opbygget af et repræsentantskab.

Repræsentantskabet består af 1-2 repræsentanter for de foreninger som vil arbejde for foreningens formål og er aktive medlemmer af Voruphusets Venner.

Voruphusets Venner er blevet stiftet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 23.oktober 2018. Vedtægter kan findes via nedenstående link.