V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

Parkeringsarealet

3.juli 2021: Som en del har bemærket har der været aktivitet omkring den gamle pedelbolig ved Voruphuset.. Boligen er nu nedrevet og området er blevet belagt med asfalt og har fået en foreløbig opstregning til parkering...

Inden sæsonen med aktiviteter i Voruphuset for alvor kommer i gang håber vi selvfølgelig på at endelig skiltning og opmærkning er på plads sådan at deltagere i aktiviteter i Voruphuset kan bruge pladsen og ikke er henvist til parkering langs offentlige veje og parkeringsarealer i området.

Aktiviteter i Voruphuset

24.juli 2021: Foreløbig aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021. Enkelte aktiviteter. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer omdeles primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

Tilmelding til arrangementer hvor det er påkrævet kan ske her.

Billeder fra Sankt Hans ved Voruphuset

23.juni mødte op mod 250 lokale op til Sankt Hans aften, med trylleri, tale, sang og afbrænding af bål - fantastisk vejr og dejlig stemning på det grønne areal ved Voruphuset - tak til alle som deltog i arrangementet som Vorup FB fodboldvenner & Voruphusets Venner stod bag. Efter opstart i 2019 - fulgt af aflysning i 2020, så håber vi at kunne skabe en tradition med afholdelse af arrangement.

Lokalt Corona testcenter i Vorup - fredage og søndage kl. 9.00 - 19.00

Randers Kommune udvider med testfaciliteter i Voruphuset fra fredag den 28.maj. Se mere info hos Randers Kommune.
Øvrige brugere i huset bedes i videst muligt omfang benytte indgang 2 i østgavlen og ikke den normale hovedindgang. HUSK der skal fortsat bruges mundbind ved brug af testfaciliteterne....
Falck info vedr testcentre

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.

CORONA update pr. 13.juni 2021:
Det er sommer og det er blevet lysere tider ...

Voruphuset er som udgangspunkt nu åbnet for alle aktiviteter igen, dog sker åbningen med fortsatte anbefalinger omkring afstand, rengøring, udluftning mv. og krav om coronapas i forbindelse med indendørs aktiviteter.

Det er den enkelte forening/arrangør der er ansvarlig for at de gældende krav og restriktioner er overholdes til de aktiviteter de afholder i huset..

Retningslinier og krav er aftalt mellem sundshedsmyndigheder og de relevante organisationer / sektorpartnerskaber.

Generelt gælder der et krav om gyldigt coronapas før man kan deltage i aktitiviteter i huset, for organiseret idræt er aldersgrænsen 18 år, mens den for andre aktiviteter er 15 år - se mere på coronasmitte.dk

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i for efteråret er ved at være på plads, og bliver offentliggjort i nærmeste fremtid...

se aktivtetsoversigten / printbar version.