Leje af lokaler i Voruphuset

Voruphusets mødelokaler er primært til brug for foreninger med base i lokalområdet, eller foreninger som afholder aktiviteter for medlemmer i lokalområdet.

Lokaler kan reserveres til medlemsrettede aktiviteter - åbne arrangementer med entre/salg kan kun afholdes efter forudgående aftale med Voruphusets Venner.

Lokaler til foreningsbrug reserveres via formular her 

Er din forening ikke medlem endnu kan I stadig blive det ved at udfylde formularen her.

Voruphusets Venner har mulighed for at tilbyde lokaler til private mærkedage/fester (konfirmation, bryllup, fødselsdage osv) i det omfang de ikke anvendes til foreningsarrangementer, dvs typisk i weekender og på helligdage. 

Huset udlejes IKKE til nytårsfester og ungdomsfester!!

Lokaler til private mærkedage/fester kan reserveres via denne formular - alle forespørgsler behandles i den rækkefølge de er modtaget i formularen!

Her er samlet nogle eksempler på borddækning til inspiration

Lokalerne i Voruphuset kan også i det omfang de ikke er i brug til foreningsformål lejes til kommercielle aktiviteter som møder, kurser, foredrag og tilsvarende aktiviteter

Lokaler til kommercielle aktiviteter, som salgsmøder, kurser og tilsvarende reserveres via formular her

Venneforeningen "Voruphusets Venner" varetager udejningen af lokaler og faciliteter i og omkring Voruphuset, og varetager den daglige drift i samarbejde med Randers Kommune.

Randers Kommune ejer fortsat Voruphuset og har lavet en brugsretsaftale med Voruphusets Venner, som beskriver fordelingen af ansvar og pligter ved driften og udlejningen af Voruphuset.

Voruphusets Venner er blevet stiftet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 23.oktober 2018. Vedtægter kan findes via nedenstående link.