arkiv-forside

Voruphuset er efter renovering ude (klimaskal - vinduer/døre og tag) og inde (mødelokaler, køkken, Salen, toiletter) er blevet taget i brug af foreninger og private i forår og forsommeren 2019.

Voruphusets Venner afvikler med støtte fra frivillige fast Kreaeftermiddage to torsdage om måneden, Tirsdagsaktiviteter med foredrag eller andre aktiviteter to tirsdage om måneden, og derudover holdes der et par gange  "kom og syng" eftermiddag/aften, markedsdag mv.  

AOF har også i år syhold der afvikles i Voruphuset, og har også klaverundervisning på programmet samt andre kurser - se mere info hos AOF.  Derudover har både Vorup FB gymnastik og  Randers Firmasport også aktive i huset i flere omgange hver eneste uge.  Voruphusets Venner håber at der er endnu flere beboere fra Vorupområdet der vil være med til at drive huset. Så har du (alene eller sammen med venner/naboer)  en god ide til aktiviteter eller arrangementer som kunne være til glæde for andre i Vorup er du meget velkommen til at kontakte os.. 

Arrangementer og aktiviteter kan både være enkeltstående, men selvfølgelig også en fastlagt række af arrangementer. 

Fra bestyrelsens side kan vi ikke påtage os at være drivkraft/arrangør af alt, men vi kan understøtte og være med til at sikre at rammerne er til stede.

Vi skal jo gerne opnå at huset bliver et levende og fælles mødested og aktivitetshus til gavn og glæde for foreninger og borgere i lokalområdet..

Huset driftes i dagligdagen af "Voruphusets Venner"  (VV). VV står for tilsyn, booking, udlejning og mindre vedligeholdelsesopgaver i og omkring de etablerede mødefaciliteter og udendørs aktiviteter. Det er muligt at lave private arrangementer i huset i det omfang det ikke kolliderer med de aftaler der er indgået med Randers Kommune omkring brugsret til huset - se nærmere lejebetingelser her

Den store idrætssal - Salen - inkl omklædningsfaciliteter bookes fortsat via Randers Kommunes foreningsportal, og indgår på lige vilkår med øvrige indendørsidrætsfaciliteter i kommunens samlede udbud af faciiliter til brug for kommunens foreninger.

update 24.august: Coronavirus og betydning for Voruphuset..  

Så har vi taget hul på et efterår hvor der igen er aktiviteter i Voruphuset. Selvfølgelig med nogle restriktioner omkring brugen. 

Sundhedsstyrelsens retningslinier og anbefalinger (afstandskrav, forsamlingsforbud mv) gælder også for brugen af Voruphuset.

Vigtigst er: har man symptomer så undlad at gå ind i huset og dermed undgå at udsætte andre for smitterisiko  - Tak!.

Følg fortsat myndighedernes råd og vejledning - http://coronasmitte.dk -  pas fortsat på hinanden derude.

CORONA update 7.oktober: Coronavirus og betydning for Voruphuset..  

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er forlænget foreløbigt frem til og med udgangen af oktober, og  gælder også aktiviter og lejemål i Voruphuset.
Der er kommet godt gang i huset igen efter forårets nedlukning, med arrangementer af den ene og anden art. Undervisning, foredrag, hobby osv. - se aktivtetsoversigten / printbar version.

Det betyder også at ALLE brugere af huset har et ansvar for at huset kan forblive åbent - så hjælp jer selv og øvrige brugere af huset ved at sørge for at nedenstående overholdes..

CORONA update 7.december: Coronavirus og restriktioner med betydning for Voruphuset..  

Forsamlingsforbuddet blev pr. 26.oktober sænket til 10 personer (inkl. underviser/instruktør) og er nu forlænget så det foreløbigt gælder frem til og med den 28.februar 2021, dog fortsat med de undtagelser der er omkring idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år.

Restriktioner omfatter også krav om brug af visir eller mundbind indendørs når man bevæger sig rundt i lokaler - igen med enkelte undtagelser under udøvelse af idrætsaktivitet og lign. Kravet gælder alle over 12år og er gældende fra den 29.oktober til og med 28.februar 2021.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

CORONA update 11.december: Coronavirus og restriktioner med betydning for Voruphuset..  

Den seneste udmelding fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne har jo betydet at alle aktiviteter i Voruphuset aflyses med virkning fra fredag den 11.december kl. 16.00 og frem til og med 3.januar 2021.

Nedlukning betyder også at sæsonens sidste tirsdagsaktivitet/foredrag den 15.december aflyses..

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

CORONA update pr. 16.december: Coronavirus og skærpede restriktioner med betydning for Voruphuset..  

Udmelding fra den 10.december fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne har jo betydet at alle aktiviteter i Voruphuset er aflyst  med virkning fra fredag den 11.december kl. 16.00 og frem til og med 3.januar 2021.
De nationale tiltag gældende frem til og med 28.februar 2021 betyder:
Forsamlingsforbud på max.10 personer**, anbefaling om aflysning af sociale aktiviter, krav om mundbind/visir - gælder ikke mens man er siddende.

** særlige regler for børn/unge samt foredrag mv.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forlængelse af restriktioner og nedlukningen kommer efter at der ellers er kommet godt gang i huset igen med udlejning og arrangementer af den ene og anden art efter forårets nedlukning. 

De nuværende restriktioner betyder som nævnt at sidste arrangementer i december aflyses. Forårets aktiviteter er ved at være planlagt, men der kan komme ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link

Voruphusets Venner ønsker alle brugere af huset en glædelig jul og på gensyn i det nye år. Forhåbentligt et år som ikke i samme grad bliver præget af Corona.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


CORONA update pr. 28.januar 2021: 
Endnu en forlængelse af de skærpede restriktioner omkring smittebekæmpelse gælder også for Voruphuset..  

Udmeldingen i dag fra fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med den 28. februar 2021.
De nationale tiltag var i forvejen gældende frem til og med 28.februar 2021: Forsamlingsforbud på max.10 personer**, anbefaling om aflysning af sociale aktiviter, krav om mundbind/visir - gælder ikke mens man er siddende.

** særlige regler for børn/unge samt foredrag mv.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


CORONA update pr. 24.februar 2021: 
Endnu en forlængelse af de skærpede restriktioner omkring smittebekæmpelse gælder også for Voruphuset..  


På dagens pressemøder er udmeldingen fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med den mandag 5.april 2021. 

De nationale tiltag var i forvejen gældende frem til og med 28.februar 2021: 

Forsamlingsforbud på max.5 personer, anbefaling om aflysning af sociale aktiviter, krav om mundbind/visir....

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


CORONA update pr. 6.april 2021: 
På vej mod forår og lysere tider - også omkring corona-restriktioner begynder det at lysne... I dag er er givetvis rigtigt mange som har besøgt frisøren, her efter at første step i den store genåbningsplan er trådt i kraft. 

Planen for genåbning som er udmeldt fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med tirsdag 20.april 2021. 

Iflg regeringens plan vil der fra den 21.april være mulighed for indendørs idrætsaktiviteter, dog med krav til areal mv. Fra 6.maj kan indendørs idrætsaktiviteter for voksne over 18 år starte op mod brug af corona-pas, og fra den 21.maj gælder det for øvrige idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, som kan åbne under anvendelse af corona-pas og smitteforebyggende tiltag.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.

25.jan.2021: vedr. konfirmationer i foråret 2021, er der som de fleste nok ved sket nogle datojusteringer, og de af vores lejere der er blevet "ramt" har fået placeret på nye datoer og kalender skulle nu være opdateret - det har jo så givet nogle "huller" i foråret hvor der nu er nogle ledige dage i kalenderen.

Reserverer du/I lokale i Voruphuset i foråret og corona-restriktioner fortsætter tilbagebetales selvfølgelig indbetalt depositum/leje.. Det samme vil gælde i efteråret, men der håber vi selvfølgelig at Danmark er tilbage i mere normale tilstande og ikke underlagt restriktrioner i samme grad som lige for nuværende..

CORONA update pr. 9.maj 2021: 
På vej mod sommer og lysere tider ... 

Planen for genåbning som er udmeldt fra regering, sundhedsministeriet , sundhedsmyndighederne og Randers Kommune betyder at alle aktiviteter i og omkring mødelokalerne i Voruphuset fortsat er aflyst. 

Der er så småt ved at blive åbnet op i Salen med aktiviteter, under de gældende krav omkring corona-pas for voksne (18 år og derover), forsamlingsloft, afstand og øvrige smitteforebyggende tiltag

Iflg regeringens plan vil der fra den 21.maj  blive åbnet op for øvrige idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, som dermed kan åbne dørene igen, formentlig under anvendelse af corona-pas, og andre smitteforebyggende tiltag / restrikrioner. 

Dele af genåbningen er også fremrykket, men 7.maj var retningslinierne ikke på plads så åbning afventer at de kommer på plads og meldes ud fra Randers Kommune.

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i foråret har været planlagt, men for nuværende forventes der kun gennemført sommer sangaften i starten af juni såfremt restriktionerne tillader det. 

Som det ser ud pt. afvikles der også Sankt Hans arrangement den 23.juni på arealerne ved Voruphuset.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


Tirsdag 1.juni: Kom og syng kl. 19.00 -20.30 i Musiklokalet.

Vi synger efter Højskolesangbogen og andre sange.

Bente Holmegaard sidder bag klaveret.

Deltagelse i arrangementet er gratis - se mere.

Coronarestriktioner gælder så huske gyldigt coronapas.CORONA update pr. 24.maj 2021: 

På vej mod sommer og lysere tider ...

Voruphuset er som udgangspunkt nu åbnet for alle aktiviteter igen, dog sker åbningen med fortsatte restriktioner omkring afstand, krav om mundbind og coronapas.

Det er den enkelte forening/arrangør der er ansvarlig for at de gældende krav og restriktioner er overholdes til de aktiviteter de afholder. 

Retningslinier og krav er aftalt mellem sundshedsmyndigheder og de relevante organisationer / sektorpartnerskaber.

Generelt gælder der et krav om gyldigt coronapas før man kan deltage i aktitiviteter i huset, for organiseret idræt er aldersgrænsen 18 år, mens den for andre aktiviteter er 15 år  -  se mere på coronasmitte.dk

Der er så småt ved at blive åbnet op i Salen med aktiviteter, under de gældende krav omkring corona-pas for voksne (18 år og derover), forsamlingsloft, afstand og øvrige smitteforebyggende tiltag

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i foråret har været planlagt, men for nuværende forventes der kun gennemført sommer sangaften i starten af juni.

Som det ser ud pt. afvikles der også Sankt Hans arrangement den 23.juni på arealerne ved Voruphuset.

se aktivtetsoversigten / printbar version.25.jan.2021: vedr. konfirmationer i foråret 2021, er der som de fleste nok ved sket nogle datojusteringer, og de af vores lejere der er blevet "ramt" har fået placeret på nye datoer og kalender skulle nu være opdateret - det har jo så givet nogle "huller" i foråret hvor der nu er nogle ledige dage i kalenderen.

Reserverer du/I lokale i Voruphuset i foråret og corona-restriktioner fortsætter tilbagebetales selvfølgelig indbetalt depositum/leje.. Det samme vil gælde i efteråret, men der håber vi selvfølgelig at Danmark er tilbage i mere normale tilstande og ikke underlagt restriktrioner i samme grad som lige for nuværende..


23.juni 2021 afholdes der Sankt Hans fest på arealet syd for Voruphuset. Efter sidste års aflysning håber vi at det vil lykkedes at få afholdt arrangementet i år - nærmere information og tilmelding

Husk at der er krav om gyldigt coronapas (14 dage siden påbegyndt vaccination eller max 72 timer test)..

20.maj 2021: Som mange har bemærket er den gamle pedelbolig forsvundet, og der er efterladt et ret stort hul/krater og parkeringsarealet er lige pt blevet noget indskrænket - det er dog planen at der i løbet af juni/juli måned bliver etableret en ny parkeringsplads, som meget gerne skulle være klar til brug for deltagerne i aktiviteter i Voruphuset når sommeren er ovre og huset for alvor kommer i brug med masser af aktivitet i Salen og de øvrige lokaler. 

3.juli 2021: Som en del har bemærket har der været aktivitet omkring den gamle pedelbolig ved Voruphuset.. Boligen er nu nedrevet og området er blevet belagt med asfalt og har fået en foreløbig opstregning til parkering...

Inden sæsonen med aktiviteter i Voruphuset for alvor kommer i gang håber vi selvfølgelig på at endelig skiltning og opmærkning er på plads sådan at deltagere i aktiviteter i Voruphuset kan bruge pladsen og ikke er henvist til parkering langs offentlige veje og parkeringsarealer i området.  

Lokalt Corona testcenter i Vorup - fredage og søndage kl. 9.00 - 19.00

Randers Kommune udvider med testfaciliteter i Voruphuset fra fredag den 28.maj. Se mere info hos Randers Kommune.
Øvrige brugere i huset bedes i videst muligt omfang benytte indgang 2 i østgavlen og ikke den normale hovedindgang. HUSK der skal fortsat bruges mundbind ved brug af testfaciliteterne....   Falck info vedr testcentre

CORONA update pr. 13.juni 2021: 
Det er sommer og det er blevet lysere tider ...

Voruphuset er som udgangspunkt nu åbnet for alle aktiviteter igen, dog sker åbningen med fortsatte anbefalinger omkring afstand, rengøring, udluftning mv. og krav om coronapas i forbindelse med indendørs aktiviteter.

Det er den enkelte forening/arrangør der er ansvarlig for at de gældende krav og restriktioner er overholdes til de aktiviteter de afholder i huset..

Retningslinier og krav er aftalt mellem sundshedsmyndigheder og de relevante organisationer / sektorpartnerskaber.

Generelt gælder der et krav om gyldigt coronapas før man kan deltage i aktitiviteter i huset, for organiseret idræt er aldersgrænsen 18 år, mens den for andre aktiviteter er 15 år  -  se mere på coronasmitte.dk

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i for efteråret er ved at være på plads, og bliver offentliggjort i nærmeste fremtid...

Parkeringsarealet

3.juli 2021: Som en del har bemærket har der været aktivitet omkring den gamle pedelbolig ved Voruphuset.. Boligen er nu nedrevet og området er blevet belagt med asfalt og har fået en foreløbig opstregning til parkering...

Inden sæsonen med aktiviteter i Voruphuset for alvor kommer i gang håber vi selvfølgelig på at endelig skiltning og opmærkning er på plads sådan at deltagere i aktiviteter i Voruphuset kan bruge pladsen og ikke er henvist til parkering langs offentlige veje og parkeringsarealer i området.  

Aktiviteter i Voruphuset

29.august 2021: Aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021 er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer er omdelt primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

I de kommende uger starter AOF, Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangementer hvor det er påkrævet kan ske her.

ÅBENT HUS 7.SEP. KL. 19-20.30

Kig gerne forbi og se hvilke aktiviteter der tilbydes i Voruphuset og hør også om muligheder for leje lokaler til fødselsdage, barnedåb etc. samt til møder i firma eller foreningsregi.

CORONA update pr. august 2021: 
Det er sensommer og sidste restriktioner forsvinder snart...

Voruphuset er i udgangspunktet åbnet for alle aktiviteter igen. Vi glæder os til at der igen kommer gang i huset for alvor med alle aktiviteter, og opfordrer til at Sundshedsstyrelsens anbefalinger omkring afstand, rengøring, udluftning mv. følges.. 

Det er den enkelte forening/arrangør der er ansvarlig for at de enkelte aktiviteter gennemføres forsvarligt og evt. restriktioner overholdes.

Den 10 september bortfalder de sidste restriktioner, men allerede nu er de i praksis ophævet for arrangementer i Voruphuset. 

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i for efteråret er ved at være på plads, og er offentliggjort og husstandsomdelt her i starten af august måned 

På snarligt gensyn i Voruphuset til de aktiviteter der starter op her sidst i august og starten af september måned.

Billeder fra Sankt Hans ved Voruphuset

23.juni mødte op mod 250 lokale op til Sankt Hans aften, med trylleri, tale, sang og afbrænding af bål - fantastisk vejr og dejlig stemning på det grønne areal ved Voruphuset - tak til alle som deltog i arrangementet som Vorup FB fodboldvenner & Voruphusets Venner stod bag. Efter opstart i 2019 - fulgt af aflysning i 2020, så håber vi at kunne skabe en tradition med afholdelse af arrangement.

Lokalt Corona testcenter i Vorup - lukker og slukker for denne gang

Sidste dag er søndag 29.august

Region Midtjylland og Randers Kommune skalerer testfaciliteter og dermed lukker testcentret i Voruphuset pr . 30.august. Se mere info hos Randers Kommune og   Falck info vedr testcentre.
Det betyder også at øvrige brugere i huset igen kan bruge hovedindgangen i normalt omfang 

Aktiviteter i Voruphuset

29.august 2021: Aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021 er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer er omdelt primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

I de kommende uger starter AOF, Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangementer kan ske her.

Parkeringsarealet

august 2021: Den gamle pedelbolig er fjernet og der er anlagt asfalteret parkeringsplads som forhåbentligt meget snart bliver forsynet med streger og skiltning...

Selvom der pt ikke er skiltet må man dog meget gerne forsøge at overholde ensretning ved kørsel på arealet - KUN INDKØRSEL nærmest Voruphuset og KUN UDKØRSEL fjernest fra Voruphuset.. Ensretning og ind/udkørsel etableres efter aftale med kommune og politi for bla at skabe bedst mulige oversigtsforhold ved ind og udkørsel på P-arealet.. En vigtig ting på området hvor de mange børn færdes i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i Voruphuset og/eller det grønne areal ved Voruphuset.

Bemærk: P-areal er forbeholdt deltagere i aktiviteter i Voruphuset og IKKE til beboere på/i Vorup Skole. Der er privat/reserveret parkering for Vorup Skoles beboere med indkørsel fra Vorup Boulevard. 

Vinsmagning 26.oktober.

29.september: Så nærmer deadline sig for tilmelding til vinsmagning i Voruphuset. Seneste tilmelding er 15.oktober og prisen er 259kr inkl. vinsmagning og lidt lækkert at spise.. 

Fortsat ledige pladser..  Tilmelding via denne link.

Aktiviteter i Voruphuset

29.august 2021: Aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021 er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer er omdelt primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

I de kommende uger starter AOF, Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangementer kan ske her.

Parkeringsarealet

august 2021: Den gamle pedelbolig er fjernet og der er anlagt asfalteret parkeringsplads som forhåbentligt meget snart bliver forsynet med streger og skiltning...

Selvom der pt ikke er skiltet må man dog meget gerne forsøge at overholde ensretning ved kørsel på arealet - KUN INDKØRSEL nærmest Voruphuset og KUN UDKØRSEL fjernest fra Voruphuset.. Ensretning og ind/udkørsel etableres efter aftale med kommune og politi for bla at skabe bedst mulige oversigtsforhold ved ind og udkørsel på P-arealet.. En vigtig ting på området hvor de mange børn færdes i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i Voruphuset og/eller det grønne areal ved Voruphuset.

Bemærk: P-areal er forbeholdt deltagere i aktiviteter i Voruphuset og IKKE til beboere på/i Vorup Skole. Der er privat/reserveret parkering for Vorup Skoles beboere med indkørsel fra Vorup Boulevard. 

Operaaften 9. november

Kurt Nørgaard fortæller om sin mangeårige interesse for opera og klassisk musik. 

Entre incl. Kaffe/kage og en kold drik kr. 60

Fortsat ledige pladser..  Tilmelding via denne link.

Aktiviteter i Voruphuset

29.august 2021: Aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021 er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer er omdelt primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

I de kommende uger starter AOF, Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangementer kan ske her.

December 2021: Voruphuset er som konsekvens af de udmeldte retningslinier, omkring bekæmpelse af den øgede Covid-19 smitte i det danske samfund, desværre endnu en gang ramt af nedlukning og deraf følgende aflysninger af aktiviteter i Voruphuset. Nedlukning gælder frem til den 17.januar 2022. Mere information hos Randers Kommune!

13.januar 2022: Så er der opklaring på vej - Voruphuset åbner fra den 17.januar igen for kultur og folkeoplysende aktiviteter. Arrangører skal selv følge med i da retningslinier løbende kan blive justeret inden for kultur og folkeoplysningsområdet. Der er lige nu krav om Coronapas og brug af mundbind. 

Voruphuset er fortsat omfattet af nedlukning frem udgangen af januar for "Selskabslokaler & forsamlingshus" arrangementer.

Mere information hos Randers Kommune!

31.januar 2022: Så er Voruphuset fuldt åbent igen gældende fra i morgen tirsdag den 1.februar. Alle restriktioner er ophævet, men der opfordres til at overholde anbefalingerne 

Mere information hos Randers Kommune!

Parkeringsarealet ved Voruphuset....

4.november 2021: Så er pladsen blevet opstreget incl. "KØR IKKE HER PÅ FODGÆNGERAREAL SKRAVERINGER", og "ENSRETTET KØRSELSPILE" og der er også kommet skilte op .. KUN INDKØRSEL nærmest Voruphuset og KUN UDKØRSEL fjernest fra Voruphuset.. Ensretning og ind/udkørsel er etableret efter aftale med kommune og politi for bla at skabe bedst mulige oversigtsforhold ved kørsel ind på og specielt ved udkørsel fra P-arealet. 

Håber at den nuværende er nok til at få hvis ikke alle så dog langt hovedparten til at følge skiltning og opstregning. 

Det vil være ret dumt at få klip i kortet og bøder hvis man er skyld i påkørsler af børn, voksne, gående eller cyklende eller andre bilister -  fordi man ikke syntes det er nødvendigt at overholde skiltning og kørselsretning .

Bemærk: P-areal en del af Voruphusets matrikel og er for deltagere i aktiviteter i Voruphuset og IKKE til beboere og gæster på/i Vorup Skole. Disse henvises til den private/reserverede parkering for Vorup Skoles beboere med indkørsel fra Vorup Boulevard eller langs Lønstrupvej iht kommunale regler.

31.januar 2022: Så er Voruphuset fuldt åbent igen gældende fra i morgen tirsdag den 1.februar. Alle restriktioner er ophævet, men der opfordres til at overholde anbefalingerne 

Mere information hos Randers Kommune!

Parkering ved Voruphuset.

P-arealet er IKKE udlagt til offentligt parkering.

Arealet er en del af Voruphuset, og P-areal derfor KUN for deltagere i de arrangementer &  aktiviteter der er i Voruphuset.

Følg venligst skiltning - P-areal er med ENSRETTET kørsel fra indkørsel nærmest huset til udkørsel.


AFLYSNING: 

Det er desværre ikke muligt at gennemføre tirsdagsaktivitet den 26.april hvor der var planlagt "muffin bagedyst". 

Ligeledes er der heller ikke "åbent torsdagshus" med IT-Café, "byt-en-bog" torsdag den 21.april.

31.januar 2022: Så er Voruphuset fuldt åbent igen gældende fra i morgen tirsdag den 1.februar. Alle restriktioner er ophævet, men der opfordres til at overholde anbefalingerne 

Mere information hos Randers Kommune!

Parkering ved Voruphuset.

P-arealet er IKKE udlagt til offentligt parkering.

Parkeringsarealet er en del af matriklen omkring Voruphuset, og derfor reserveret deltagere i arrangementer og aktiviteter i Voruphuset.

Følg venligst skiltning - på parkeringsarealet er der ENSRETTET kørsel  - indkørsel nærmest huset og kun UDKØRSEL nærmest Vorup Boulevard.


Kosmetolog Conni Støvring i Voruphuset - 8.november

Kosmetolog Conni Støvning giver gode råd omkring make-up til hverdag og fest. 

Medbring dit eget kosmetik evt. suppleret med en ansigtscreme du kan tåle. 

Tilmelding aht planlægning og begrænset antal på 16 deltagere. 

Arrangementet er gratis.


Folkemøde og marked i og omkring Voruphuset

7.juni 2022:
PGA MEGET FÅ DELTAGENDE HAR VI BESLUTTET AT AFLYSE FOLKEMØDE & MARKED.

2 juni 2022: Voruphusets Venner er klar til at byde velkommen til minifolkemøde og marked i og omkring Voruphuset. Vi håber at lokale foreninger og private igen efter den ufrivillige pause har lyst til at deltage og lave en hyggelig og festlig dag, hvor der er mulighed for at gøre en god handel og møde de foreninger der er aktive i lokalområdet

Reservering og yderligere info her.

Sankt Hans Aften

Igen i år afholdes der Sankt Hans i og omkring Voruphuset..

Tilmelding til fællesspisning senest 19.juni 2022.

Tilmelding her på Vorup FB Fodboldvenners hjemmeside

Voruphuset maj 2022: 

Voruphuset har været fuldt åbent igen gældende fra starten af februar måned. Alle restriktioner er jo som bekendt ophævet, men der opfordres til at overholde anbefalingerne 


Mere information om hos Randers Kommune!

Teater og Kunst

Onsdag den 6.marts kl.19.30 og torsdag den 7.marts kl. 20.00 inviterer Voruphusets teatergruppe til forestillingen "En eventyrlig jagt på livet.

Stykket er skrevet af gruppens medlemmer

Foyer åbnes begge dage kl. 19.00

Torsdag den 7.marts er der forud for teaterforestillingen fernisering på maleriudstilling med billeder af Tove Vester Olsen.

Tove Vester Olsen har malet siden 1996. Tove Vester Olsen er bosiddende i Randers og 82 år gammel.

Nogle af hendes malerier er malet efter fotografi, andre efter fri fantasi, og ideer opstår under processen. 

Ellen Petersen åbner udstillingen

Læs nærmere i opslaget

Parkering ved Voruphuset.

P-arealet er IKKE til offentlig parkering.

Parkeringsarealet er en del af matriklen omkring Voruphuset, og derfor reserveret deltagere og gæster til arrangementer og aktiviteter i Voruphuset.

Følg venligst skiltning - på parkeringsarealet er der ENSRETTET kørsel  - indkørsel Vorup Boulevard (1.indkørsel) og UDKØRSEL huset.

Billede alene til illustration af kørselsretning !