arkiv-forside

Voruphuset er efter renovering ude (klimaskal - vinduer/døre og tag) og inde (mødelokaler, køkken, Salen, toiletter) er blevet taget i brug af foreninger og private i forår og forsommeren 2019.

Voruphusets Venner afvikler med støtte fra frivillige fast Kreaeftermiddage to torsdage om måneden, Tirsdagsaktiviteter med foredrag eller andre aktiviteter to tirsdage om måneden, og derudover holdes der et par gange "kom og syng" eftermiddag/aften, markedsdag mv.

AOF har også i år syhold der afvikles i Voruphuset, og har også klaverundervisning på programmet samt andre kurser - se mere info hos AOF. Derudover har både Vorup FB gymnastik og Randers Firmasport også aktive i huset i flere omgange hver eneste uge. Voruphusets Venner håber at der er endnu flere beboere fra Vorupområdet der vil være med til at drive huset. Så har du (alene eller sammen med venner/naboer) en god ide til aktiviteter eller arrangementer som kunne være til glæde for andre i Vorup er du meget velkommen til at kontakte os..

Arrangementer og aktiviteter kan både være enkeltstående, men selvfølgelig også en fastlagt række af arrangementer.

Fra bestyrelsens side kan vi ikke påtage os at være drivkraft/arrangør af alt, men vi kan understøtte og være med til at sikre at rammerne er til stede.

Vi skal jo gerne opnå at huset bliver et levende og fælles mødested og aktivitetshus til gavn og glæde for foreninger og borgere i lokalområdet..

Huset driftes i dagligdagen af "Voruphusets Venner" (VV). VV står for tilsyn, booking, udlejning og mindre vedligeholdelsesopgaver i og omkring de etablerede mødefaciliteter og udendørs aktiviteter. Det er muligt at lave private arrangementer i huset i det omfang det ikke kolliderer med de aftaler der er indgået med Randers Kommune omkring brugsret til huset - se nærmere lejebetingelser her

Den store idrætssal - Salen - inkl omklædningsfaciliteter bookes fortsat via Randers Kommunes foreningsportal, og indgår på lige vilkår med øvrige indendørsidrætsfaciliteter i kommunens samlede udbud af faciiliter til brug for kommunens foreninger.

update 24.august: Coronavirus og betydning for Voruphuset..

Så har vi taget hul på et efterår hvor der igen er aktiviteter i Voruphuset. Selvfølgelig med nogle restriktioner omkring brugen.

  • Brugerne skal som minimum vaske hænder / spritte hænder ved ankomst og når de forlader huset.

  • Bruger SKAL gøre kontaktflader rene med sæbevand ell. overfladedesinficerende middel (ikke håndsprit!) efter brug.

Sundhedsstyrelsens retningslinier og anbefalinger (afstandskrav, forsamlingsforbud mv) gælder også for brugen af Voruphuset.

Vigtigst er: har man symptomer så undlad at gå ind i huset og dermed undgå at udsætte andre for smitterisiko - Tak!.

Følg fortsat myndighedernes råd og vejledning - http://coronasmitte.dk - pas fortsat på hinanden derude.

CORONA update 7.oktober: Coronavirus og betydning for Voruphuset..

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er forlænget foreløbigt frem til og med udgangen af oktober, og gælder også aktiviter og lejemål i Voruphuset.
Der er kommet godt gang i huset igen efter forårets nedlukning, med arrangementer af den ene og anden art. Undervisning, foredrag, hobby osv. - se aktivtetsoversigten / printbar version.

Det betyder også at ALLE brugere af huset har et ansvar for at huset kan forblive åbent - så hjælp jer selv og øvrige brugere af huset ved at sørge for at nedenstående overholdes..

  • Brugere/deltagere skal som minimum vaske hænder / spritte hænder ved ankomst og når de forlader huset.

  • Bruger SKAL gøre kontaktflader rene med sæbevand ell. overfladedesinficerende middel (ikke håndsprit!) efter brug.

CORONA update 7.december: Coronavirus og restriktioner med betydning for Voruphuset..

Forsamlingsforbuddet blev pr. 26.oktober sænket til 10 personer (inkl. underviser/instruktør) og er nu forlænget så det foreløbigt gælder frem til og med den 28.februar 2021, dog fortsat med de undtagelser der er omkring idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år.

Restriktioner omfatter også krav om brug af visir eller mundbind indendørs når man bevæger sig rundt i lokaler - igen med enkelte undtagelser under udøvelse af idrætsaktivitet og lign. Kravet gælder alle over 12år og er gældende fra den 29.oktober til og med 28.februar 2021.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

CORONA update 11.december: Coronavirus og restriktioner med betydning for Voruphuset..

Den seneste udmelding fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne har jo betydet at alle aktiviteter i Voruphuset aflyses med virkning fra fredag den 11.december kl. 16.00 og frem til og med 3.januar 2021.

Nedlukning betyder også at sæsonens sidste tirsdagsaktivitet/foredrag den 15.december aflyses..

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

CORONA update pr. 16.december: Coronavirus og skærpede restriktioner med betydning for Voruphuset..

Udmelding fra den 10.december fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne har jo betydet at alle aktiviteter i Voruphuset er aflyst med virkning fra fredag den 11.december kl. 16.00 og frem til og med 3.januar 2021.
De nationale tiltag gældende frem til og med 28.februar 2021 betyder:
Forsamlingsforbud på max.10 personer**, anbefaling om aflysning af sociale aktiviter, krav om mundbind/visir - gælder ikke mens man er siddende.

** særlige regler for børn/unge samt foredrag mv.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forlængelse af restriktioner og nedlukningen kommer efter at der ellers er kommet godt gang i huset igen med udlejning og arrangementer af den ene og anden art efter forårets nedlukning.

De nuværende restriktioner betyder som nævnt at sidste arrangementer i december aflyses. Forårets aktiviteter er ved at være planlagt, men der kan komme ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link

Voruphusets Venner ønsker alle brugere af huset en glædelig jul og på gensyn i det nye år. Forhåbentligt et år som ikke i samme grad bliver præget af Corona.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


CORONA update pr. 28.januar 2021:
Endnu en forlængelse af de skærpede restriktioner omkring smittebekæmpelse gælder også for Voruphuset..

Udmeldingen i dag fra fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med den 28. februar 2021.
De nationale tiltag var i forvejen gældende frem til og med 28.februar 2021: Forsamlingsforbud på max.10 personer**, anbefaling om aflysning af sociale aktiviter, krav om mundbind/visir - gælder ikke mens man er siddende.

** særlige regler for børn/unge samt foredrag mv.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


CORONA update pr. 24.februar 2021:
Endnu en forlængelse af de skærpede restriktioner omkring smittebekæmpelse gælder også for Voruphuset..


På dagens pressemøder er udmeldingen fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med den mandag 5.april 2021.

De nationale tiltag var i forvejen gældende frem til og med 28.februar 2021:

Forsamlingsforbud på max.5 personer, anbefaling om aflysning af sociale aktiviter, krav om mundbind/visir....

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.


CORONA update pr. 6.april 2021:
På vej mod forår og lysere tider - også omkring corona-restriktioner begynder det at lysne... I dag er er givetvis rigtigt mange som har besøgt frisøren, her efter at første step i den store genåbningsplan er trådt i kraft.

Planen for genåbning som er udmeldt fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med tirsdag 20.april 2021.

Iflg regeringens plan vil der fra den 21.april være mulighed for indendørs idrætsaktiviteter, dog med krav til areal mv. Fra 6.maj kan indendørs idrætsaktiviteter for voksne over 18 år starte op mod brug af corona-pas, og fra den 21.maj gælder det for øvrige idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, som kan åbne under anvendelse af corona-pas og smitteforebyggende tiltag.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.

25.jan.2021: vedr. konfirmationer i foråret 2021, er der som de fleste nok ved sket nogle datojusteringer, og de af vores lejere der er blevet "ramt" har fået placeret på nye datoer og kalender skulle nu være opdateret - det har jo så givet nogle "huller" i foråret hvor der nu er nogle ledige dage i kalenderen.

Reserverer du/I lokale i Voruphuset i foråret og corona-restriktioner fortsætter tilbagebetales selvfølgelig indbetalt depositum/leje.. Det samme vil gælde i efteråret, men der håber vi selvfølgelig at Danmark er tilbage i mere normale tilstande og ikke underlagt restriktrioner i samme grad som lige for nuværende..