V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

Aktiviteter i Voruphuset

29.august 2021: Aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021 er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer er omdelt primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

I de kommende uger starter AOF, Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangementer kan ske her.

Parkeringsarealet ved Voruphuset....

4.november 2021: Så er pladsen blevet opstreget incl. "KØR IKKE HER PÅ FODGÆNGERAREAL SKRAVERINGER", og "ENSRETTET KØRSELSPILE" og der er også kommet skilte op .. KUN INDKØRSEL nærmest Voruphuset og KUN UDKØRSEL fjernest fra Voruphuset.. Ensretning og ind/udkørsel er etableret efter aftale med kommune og politi for bla at skabe bedst mulige oversigtsforhold ved ind på og specielt ved udkørsel fra P-arealet.

Håber at den nuværende er nok til at få hvis ikke alle så dog langt hovedparten til at følge skiltning og opstregning.

Det vil være ret dumt at få klip i kortet og bøder hvis man er skyld i påkørsler af børn, voksne, gående eller cyklende eller andre bilister - fordi man ikke syntes det er nødvendigt at overholde skiltning og kørselsretning .

Bemærk: P-areal er for deltagere i aktiviteter i Voruphuset og IKKE til beboere og gæster på/i Vorup Skole. Disse henvises til privat/reserveret parkering for Vorup Skoles beboere med indkørsel fra Vorup Boulevard eller langs Lønstrupvej iht kommunale regler.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.