V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

CORONA update 7.oktober: Coronavirus og betydning for Voruphuset..

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er forlænget foreløbigt frem til og med udgangen af oktober, og gælder også aktiviter og lejemål i Voruphuset.
Der er kommet godt gang i huset igen efter forårets nedlukning, med arrangementer af den ene og anden art. Undervisning, foredrag, hobby osv. - se aktivtetsoversigten.

Det betyder også at ALLE brugere af huset har et ansvar for at huset kan forblive åbent - så hjælp jer selv og øvrige brugere af huset ved at sørge for at nedenstående overholdes..

  • Brugere/deltagere skal som minimum vaske hænder / spritte hænder ved ankomst og når de forlader huset.

  • Bruger SKAL gøre kontaktflader rene med sæbevand ell. overfladedesinficerende middel (ikke håndsprit!) efter brug.

Planlagte aktiviteter og events i Voruphuset.

Voruphuset er efter renovering ude (klimaskal - vinduer/døre og tag) og inde (mødelokaler, køkken, Salen, toiletter) er blevet taget i brug af foreninger og private i forår og forsommeren 2019.

Voruphusets Venner afvikler med støtte fra frivillige fast Kreaeftermiddage to torsdage om måneden, Tirsdagsaktiviteter med foredrag eller andre aktiviteter to tirsdage om måneden, og derudover holdes der et par gange "kom og syng" eftermiddag/aften, markedsdag mv.

AOF har også i år syhold der afvikles i Voruphuset, og har også klaverundervisning på programmet samt andre kurser - se mere info hos AOF. Derudover har både Vorup FB gymnastik og Randers Firmasport også aktive i huset i flere omgange hver eneste uge. Voruphusets Venner håber at der er endnu flere beboere fra Vorupområdet der vil være med til at drive huset. Så har du (alene eller sammen med venner/naboer) en god ide til aktiviteter eller arrangementer som kunne være til glæde for andre i Vorup er du meget velkommen til at kontakte os..

Arrangementer og aktiviteter kan både være enkeltstående, men selvfølgelig også en fastlagt række af arrangementer.

Fra bestyrelsens side kan vi ikke påtage os at være drivkraft/arrangør af alt, men vi kan understøtte og være med til at sikre at rammerne er til stede.

Vi skal jo gerne opnå at huset bliver et levende og fælles mødested og aktivitetshus til gavn og glæde for foreninger og borgere i lokalområdet..

Huset driftes i dagligdagen af "Voruphusets Venner" (VV). VV står for tilsyn, booking, udlejning og mindre vedligeholdelsesopgaver i og omkring de etablerede mødefaciliteter og udendørs aktiviteter. Det er muligt at lave private arrangementer i huset i det omfang det ikke kolliderer med de aftaler der er indgået med Randers Kommune omkring brugsret til huset - se nærmere lejebetingelser her

Den store idrætssal - Salen - inkl omklædningsfaciliteter bookes fortsat via Randers Kommunes foreningsportal, og indgår på lige vilkår med øvrige indendørsidrætsfaciliteter i kommunens samlede udbud af faciiliter til brug for kommunens foreninger.

update 24.august: Coronavirus og betydning for Voruphuset..

Så har vi taget hul på et efterår hvor der igen er aktiviteter i Voruphuset. Selvfølgelig med nogle restriktioner omkring brugen.

  • Brugerne skal som minimum vaske hænder / spritte hænder ved ankomst og når de forlader huset.

  • Bruger SKAL gøre kontaktflader rene med sæbevand ell. overfladedesinficerende middel (ikke håndsprit!) efter brug.

Sundhedsstyrelsens retningslinier og anbefalinger (afstandskrav, forsamlingsforbud mv) gælder også for brugen af Voruphuset.

Vigtigst er: har man symptomer så undlad at gå ind i huset og dermed undgå at udsætte andre for smitterisiko - Tak!.

Følg fortsat myndighedernes råd og vejledning - http://coronasmitte.dk - pas fortsat på hinanden derude.