V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

Lokalt Corona testcenter i Vorup - fredage og søndage kl. 9.00 - 19.00

Randers Kommune udvider med testfaciliteter i Voruphuset fra fredag den 28.maj. Se mere info hos Randers Kommune.
På dage hvor testcentret er åbent henvises øvrige brugere i huset til at benytte indgang 2 i østgavlen og ikke den normale hovedindgang. HUSK der skal fortsat bruges mundbind ved brug af testfaciliteterne....

23.juni 2021 afholdes der Sankt Hans fest på arealet syd for Voruphuset. Efter sidste års aflysning håber vi at det vil lykkedes at få afholdt arrangementet i år - nærmere information og tilmelding

Husk at der er krav om gyldigt coronapas (14 dage siden påbegyndt vaccination eller max 72 timer test)..

CORONA update pr. 13.juni 2021:
Det er sommer og det er blevet lysere tider ...

Voruphuset er som udgangspunkt nu åbnet for alle aktiviteter igen, dog sker åbningen med fortsatte anbefalinger omkring afstand, rengøring, udluftning mv. og krav om coronapas i forbindelse med indendørs aktiviteter.

Det er den enkelte forening/arrangør der er ansvarlig for at de gældende krav og restriktioner er overholdes til de aktiviteter de afholder og når huset benyttes.

Retningslinier og krav er aftalt mellem sundshedsmyndigheder og de relevante organisationer / sektorpartnerskaber.

Generelt gælder der et krav om gyldigt coronapas før man kan deltage i aktitiviteter i huset, for organiseret idræt er aldersgrænsen 18 år, mens den for andre aktiviteter er 15 år - se mere på coronasmitte.dk

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i for efteråret er ved at være på plads, og bliver offentliggjort i nærmeste fremtid...

Som det ser ud pt. afvikles der også Sankt Hans arrangement den 23.juni på arealerne ved Voruphuset.

se aktivtetsoversigten / printbar version.

20.maj 2021: Som mange har bemærket er den gamle pedelbolig forsvundet, og der er efterladt et ret stort hul/krater og parkeringsarealet er lige pt blevet noget indskrænket - det er dog planen at der i løbet af juni/juli måned bliver etableret en ny parkeringsplads, som meget gerne skulle være klar til brug for deltagerne i aktiviteter i Voruphuset når sommeren er ovre og huset for alvor kommer i brug med masser af aktivitet i Salen og de øvrige lokaler.

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.