V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup


CORONA update pr. 6.april 2021:
På vej mod forår og lysere tider - også omkring corona-restriktioner begynder det at lysne... I dag er er givetvis rigtigt mange som har besøgt frisøren, her efter at første step i den store genåbningsplan er trådt i kraft.

Planen for genåbning som er udmeldt fra regering, sundhedsminister og sundhedsmyndighederne betyder at alle aktiviteter i Voruphuset fortsat er er aflyst med virkning foreløbigt frem til og med tirsdag 20.april 2021.

Iflg regeringens plan vil der fra den 21.april være mulighed for indendørs idrætsaktiviteter, dog med krav til areal mv. Fra 6.maj kan indendørs idrætsaktiviteter for voksne over 18 år starte op mod brug af corona-pas, og fra den 21.maj gælder det for øvrige idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, som kan åbne under anvendelse af corona-pas og smitteforebyggende tiltag.

links til info: kulturministeriet / Randers Kommune / overblik coronasmitte

Forårets aktiviteter har været planlagt, men der kommer ændringer til programmet som kan ses via nedenstående link.

se aktivtetsoversigten / printbar version.

25.jan.2021: vedr. konfirmationer i foråret 2021, er der som de fleste nok ved sket nogle datojusteringer, og de af vores lejere der er blevet "ramt" har fået placeret på nye datoer og kalender skulle nu være opdateret - det har jo så givet nogle "huller" i foråret hvor der nu er nogle ledige dage i kalenderen.

Reserverer du/I lokale i Voruphuset i foråret og corona-restriktioner fortsætter tilbagebetales selvfølgelig indbetalt depositum/leje.. Det samme vil gælde i efteråret, men der håber vi selvfølgelig at Danmark er tilbage i mere normale tilstande og ikke underlagt restriktrioner i samme grad som lige for nuværende..

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.