V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

CORONA update pr. 9.maj 2021:
På vej mod sommer og lysere tider ...

Planen for genåbning som er udmeldt fra regering, sundhedsministeriet , sundhedsmyndighederne og Randers Kommune betyder at alle aktiviteter i og omkring mødelokalerne i Voruphuset fortsat er aflyst.

Der er så småt ved at blive åbnet op i Salen med aktiviteter, under de gældende krav omkring corona-pas for voksne (18 år og derover), forsamlingsloft, afstand og øvrige smitteforebyggende tiltag

Iflg regeringens plan vil der fra den 21.maj blive åbnet op for øvrige idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, som dermed kan åbne dørene igen, formentlig under anvendelse af corona-pas, og andre smitteforebyggende tiltag / restrikrioner.

Dele af genåbningen er også fremrykket, men 7.maj var retningslinierne ikke på plads så åbning afventer at de kommer på plads og meldes ud fra Randers Kommune.

links til info: kulturministeriet /Randers Kommune / overblik coronasmitte

Voruphusets Venners aktiviteter i foråret har været planlagt, men for nuværende forventes der kun gennemført sommer sangaften i starten af juni såfremt restriktionerne tillader det.

Som det ser ud pt. afvikles der også Sankt Hans arrangement den 23.juni på arealerne ved Voruphuset.

se aktivtetsoversigten / printbar version.

25.jan.2021: vedr. konfirmationer i foråret 2021, er der som de fleste nok ved sket nogle datojusteringer, og de af vores lejere der er blevet "ramt" har fået placeret på nye datoer og kalender skulle nu være opdateret - det har jo så givet nogle "huller" i foråret hvor der nu er nogle ledige dage i kalenderen.

Reserverer du/I lokale i Voruphuset i foråret og corona-restriktioner fortsætter tilbagebetales selvfølgelig indbetalt depositum/leje.. Det samme vil gælde i efteråret, men der håber vi selvfølgelig at Danmark er tilbage i mere normale tilstande og ikke underlagt restriktrioner i samme grad som lige for nuværende..

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.