Voruphuset

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

13.januar 2022: Så er der opklaring på vej - Voruphuset åbner fra den 17.januar igen for kultur og folkeoplysende aktiviteter. Arrangører skal selv følge med i da retningslinier løbende kan blive justeret inden for kultur og folkeoplysningsområdet. Der er lige nu krav om Coronapas og brug af mundbind.

Voruphuset er fortsat omfattet af nedlukning frem udgangen af januar for "Selskabslokaler & forsamlingshus" arrangementer.

Mere information hos Randers Kommune!

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

Aktiviteter i Voruphuset

13 januar 2022: Voruphusets Venner begynder at være klar med en aktivitetskalender for foråret. Der vil igen være besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterdage mv

Den vil snarest blive gjort tilgængelig, men det er allerede nu muligt at tilmelde sig aktivitet som har fået ny dato pga . nedlukning af samfundet. Det er den 8.februar der bydes på - Selvforkælelse og velvære Husk tilmelding absolut senest den 3.februar!

I de kommende uger starter AOF, Ældresagen, Randers Firmasport og Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangement/aktivitet kan ske her.

Parkeringsarealet ved Voruphuset....

4.november 2021: Så er pladsen blevet opstreget incl. "KØR IKKE HER PÅ FODGÆNGERAREAL SKRAVERINGER", og "ENSRETTET KØRSELSPILE" og der er også kommet skilte op .. KUN INDKØRSEL nærmest Voruphuset og KUN UDKØRSEL fjernest fra Voruphuset.. Ensretning og ind/udkørsel er etableret efter aftale med kommune og politi for bla at skabe bedst mulige oversigtsforhold ved kørsel ind på og specielt ved udkørsel fra P-arealet.

Håber at den nuværende er nok til at få hvis ikke alle så dog langt hovedparten til at følge skiltning og opstregning.

Det vil være ret dumt at få klip i kortet og bøder hvis man er skyld i påkørsler af børn, voksne, gående eller cyklende eller andre bilister - fordi man ikke syntes det er nødvendigt at overholde skiltning og kørselsretning .

Bemærk: P-areal en del af Voruphusets matrikel og er for deltagere i aktiviteter i Voruphuset og IKKE til beboere og gæster på/i Vorup Skole. Disse henvises til den private/reserverede parkering for Vorup Skoles beboere med indkørsel fra Vorup Boulevard eller langs Lønstrupvej iht kommunale regler.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.