V o r u p h u s e t

fritid - idræt - kultur

Voruphuset - fritids, idræts & kulturhus for lokalområde Vorup

Vinsmagning 26.oktober.

29.september: Så nærmer deadline sig for tilmelding til vinsmagning i Voruphuset. Seneste tilmelding er 15.oktober og prisen er 259kr inkl. vinsmagning og lidt lækkert at spise..

Fortsat ledige pladser.. Tilmelding via denne link.

Aktiviteter i Voruphuset

29.august 2021: Aktivitetsplan for Voruphuset i efteråret 2021 er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Her finder du link til den husstandsomdelte "flyer" - flyer er omdelt primo august 2021.

Tirsdagsaktiviteter - med besøg af mennesker, som deler viden omkring forskellige ting, sangaftener, Kreaklubben, Teaterfredage mv

I de kommende uger starter AOF, Vorup FB Gymnastik mfl op for den kommende sæson... Se programmer ved foreningerne..

Tilmelding til arrangementer kan ske her.

Parkeringsarealet

august 2021: Den gamle pedelbolig er fjernet og der er anlagt asfalteret parkeringsplads som forhåbentligt meget snart bliver forsynet med streger og skiltning...

Selvom der pt ikke er skiltet må man dog meget gerne forsøge at overholde ensretning ved kørsel på arealet - KUN INDKØRSEL nærmest Voruphuset og KUN UDKØRSEL fjernest fra Voruphuset.. Ensretning og ind/udkørsel etableres efter aftale med kommune og politi for bla at skabe bedst mulige oversigtsforhold ved ind og udkørsel på P-arealet.. En vigtig ting på området hvor de mange børn færdes i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i Voruphuset og/eller det grønne areal ved Voruphuset.

Bemærk: P-areal er forbeholdt deltagere i aktiviteter i Voruphuset og IKKE til beboere på/i Vorup Skole. Der er privat/reserveret parkering for Vorup Skoles beboere med indkørsel fra Vorup Boulevard.

Operaaften 9. november

Kurt Nørgaard fortæller om sin mangeårige interesse for opera og klassisk musik.

Entre incl. Kaffe/kage og en kold drik kr. 60

Fortsat ledige pladser.. Tilmelding via denne link.

Kalenderen med aktiviteter og events i Voruphuset - idræt i gymnastiksal er ikke i kalender.

mere information omkring events og aktiviteter annonceres via Voruphusets facebookside.